Mehmet Kılıç - Yaşam için Uzlaşma Z!

Sprache/Language
Crs, 20. Oc. 2021
>> Vizyonlar >> Gerçekleştirme 

Anasayfa
Yaşam Öyküm
Almanak
Edebiyat
Sanat
Yapıtlarım
Vizyonlar
Vizyonlarım
Eşitim
Doşaana
Savaşlar
Açlık
Hastalıklar
Evsiz-Barksızlık
Gerçekleştirme
Theaterprojekt 2008
Sipariş
Neue Weltordnung
Konuk Defteri
Yasal Uyarı
439800
İlk temas için

e-mail yoluyla.

Vizyonlarımı böyle gerçekleştirmek istiyorum


Ben, tüm Dünya'da, herkes için insanaca bir yaşamın yaratılmasını istiyorum.

Vizyonlarımı, kimseye karşı değil, herkesle birlikte ve herkes için hayata geçirmek istiyorum.

Doğaana ve tüm canlılarla olan ilişkilerde daha iyi bir tutum içine girilmesi konusundaki çabaları kesinlikle görmemezlikten veya bilmemezlikten gelmek istemiyorum! Tam tersine, bu tür girişimleri büyük bir içtenlikle takdir ediyorum!

Buna rağmen, gezegenimiz üzerinde insanca bir yaşam için çok acil önlemlerin alınmasını ve çalışmalar yapılmasını zorunlu görüyorum.

„Bu acımasız ve sonsuz „ateşi” herkesin bildiği metotlarla, örneğin itfaiyeyle, soğuk suyla veyahutta kimyasal maddelerle söndürmek istemiyorum! Ben, bu kahrolası, kana susamış „dev ateş”in, „insanlık ormanından” artık bir 'odun parçacığı' dahi alabilmesinin engellenmesine ulaşmak istiyorum”, diyorum, derin duygular ve kesin bir kararlılık içinde kendi kendime...

 • Ben öncelikle, tüm canlılara barınaklık eden, biricik Doğaana'nın tahrip edilmemesini, aksine onun değerinin bilinmesini ve korunmasını istiyorum!
 • Ben, tüm Dünya'da baskı, işkence ve zulmün son bulmasını, kimsenin aşağılanıp horlanmamasını, istismar edilmemesini, sömürülmemesini, kimsenin evsiz-barksız kalmamasını ve hiç kimsenin açlıktan ölmemesini istiyorum!
 • Ben, hiç kimsenin insan öldürme eğitimine tabi tutulmamasını ve kimsenin bir başka insanı öldürmemesini istiyorum!
 • Ben, insanların, doğal afetlere karşı her an hazırlıklı ve bir birleriyle dayanışma içinde yaşamalarını istiyorum!

Ben, vizyonlarımın gerçekleştirilebileceğine sarsılmaz bir inanç duyuyorum. Onları, hiçbir ödün vermeksizin koruyup savunacağım ve büyük bir titizlikle hayata geçireceğim!

Nasıl mı? Örneğin şöyle:

 1. Çocuklarının „İnsan Öldürme Uzmanlığı” eğitimi almamasını, aynı şekilde onların, kendilerine verilecek emirlere uyarak bir insanı öldürmemesini isteyen, tüm anne ve babalarla el ele vererek, barışçı yoldan ilk iki isteğimizi kabul ettireceğiz:
  • Bu gençlerimizin askere alınmaması
  • Askeri harcamalar için vergi ödenmemesi
 2. Çocuklarının açlıktan ve hastalıktan ölmemesini isteyen tüm anne ve babalarla el ele vererek, askeri harcamalar için ön görülen paraların başka amaçlar için harcanmasını kabul ettireceğiz. Hangi amaçlar için:
  • Yepyeni temel amaçlarla, yepyeni bir eğitim sisteminin tüm Dünya'da hayata geçirilmesi için
  • Dünya'daki beslenme sorunlarının ivedilikle çözülmesi, açlıktan kaynaklanan ölümlerin derhal durdurulması için,
  • Dünya'nın her yerinde, herkesin, insan onuruna yakışır bir barınağa kavuşması için,
  • Tüm hastalıklara karşı kesin kararlı bir mücadele başlatılması için!
 3. Yeryüzündeki insan hayatının sömürü, baskı, yoksulluk, evsiz-barksızlık, hastalıklar, açlık ve savaşlardan tamamen kurtarılıp arındırılmasını; Doğaana'nın mütemadiyen yaralanıp zehirlenmesine kesin bir son verilmesini isteyen tüm anne ve babalarla birlikte barışçı bir şekilde, el ele vererek, tüm Dünya için, evrensel amaçlara sahip, yepyeni bir eğitim sistemi yerleştireceğiz!
 4. Yeni eğitim sistemimizin temel hedefleri şunlar olacak:

  • Sevgi
  • Bilgi
  • Medeni cesaret

Ben ayrıca şuna inanıyorum: İnsan aklı, barışçı ve insanca bir toplumsal yaşamın getirdiği tüm sorulara gerekli doğru yanıtı üretebilecek tek kaynaktır.

Bu Dünya'daki tüm anne ve babaların dimağlarında, çok önemli bir konu, her geçen gün daha ileri bir berraklık kazanıyor:: Sağlıklı, adalet ve barış içinde, mutlu bir yaşam sürmek her insanın doğal hakkıdır. Onlar aynı zamanda bir başka konunun daha, daha açık ve seçik şekilde farkına varıyorlar: Dünya'mızdaki bu değeri ölçülemez yaşam ve Doğaana için sözkonusu olabilecek her türlü tehlikenin engellenmesi tamamen insanın sorumluluğu altındadır!

İşte bu temel nedenlere dayalı olarak, öyle inanıyorum ki; tüm anne be babalar yakında şu ortak kararda birleşecekler:

 • Dünyamızda olup biten herşeyi dikkatle izlemek; olumlu gelişmeleri desteklemek, olumsuzları engellemek!
 • Sorumlu, barışçı ve kararlı bir tutumla, Yeryüzü'ndeki tüm düşmanlıklara ve çirkinlere birlikte son vermek,
 • Doğaana ve insanlığı sağlığa, barışa, aydınlığa götürecek yolları el ele keşfetmek ve omuz omuza bu yoldan yürümek!

Vizyonlarımın yoğunlaştığı eğitim, Doğaana, savaş, açlık, hastalık ve evsiz-barksızlık gibi alanlar, ileride her alan için ayrı ayrı oluşturulacak uzman gruplar tarafından büyük bir titizlikle mercek altına alınacak. Her grup kendi çalışma alanında, neyin, nasıl gerçekleştirileceğini bilimsel veriler ışığı altında planlayacak ve amaca ulaşmak için atılması gereken somut adımları tesbit edecek.

Ben, bu yolda, el ele, gönül gönüle vererek, herşeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum

Benim fikir ve vizyonlarım kesinlikle hazır, kesinleşmiş "reçeteler" veya eylem direktifleri anlamında değildir. Tam tersine, onlar genç-körpe ve yeşil fidanlar gibidir. Onlar beslenmeye ve bakıma muhtaçtırlar ki işte ondan sonra gelişebilsinler, büyüyebilsinler ve meyve verebilsinler. Bir başka deyimle; onlar eleştiriye açık, çoğalmaya açık ve gelişmeye açık düşüncelerdir.

O halde? Neyi, kimi bekliyoruz?

Haydi, hep birlikte!

Bu Dünya bizim!

Bu yaşam bizim!

Barış, kardeşlik, mutluluk bizim!

Sevgi bizim!

Sorumluluk bizim!

Öyleyse ne duruyoruz!

Ayağa kalkalım!

Ele ele verelim!

Derhal en yakınımızdan başlayalım!

Biz çocuklarımızı insan öldürtmek amacıyla doğurmuyoruz!

Onları bir başkalarının öldürmesi için büyütmüyoruz!

Bu proje, hiçbir şekilde para kazanmayı, para toplamayı veya para dağıtmayı amaçlamamaktadır.


Düşünceler/metinler

[ Okuma ]

İsterseniz vizyonlarımla ilgili temel düşüncelerimi okuyabilirsiniz

Önceki konu

Evsiz-barksızlışın sonu


[ Anasayfa ] [ Yaşam Öyküm ] [ Almanak ] [ Edebiyat ] [ Sanat ] [ Yapıtlarım ] [ Vizyonlar ] [ Theaterprojekt 2008 ] [ Sipariş ] [ Neue Weltordnung ] [ Konuk Defteri ] [ Yasal Uyarı ]

Copyright © 2006-2021 by Mehmet Kılıç c/o MehmetKilic.com  -   Produced 2006-2021 by CompuHelps.  (Revision 1.9.5::0L / 01.01.2021).