Mehmet Kılıç - Yaşam için Uzlaşma Z!

Sprache/Language
Crs, 20. Oc. 2021
>> Vizyonlar >> Vizyonlarım 

Anasayfa
Yaşam Öyküm
Almanak
Edebiyat
Sanat
Yapıtlarım
Vizyonlar
Vizyonlarım
Eşitim
Doşaana
Savaşlar
Açlık
Hastalıklar
Evsiz-Barksızlık
Gerçekleştirme
Theaterprojekt 2008
Sipariş
Neue Weltordnung
Konuk Defteri
Yasal Uyarı
439799
İlk temas için

e-mail yoluyla.

Vizyonlarım nelerdir?


Doğaana'nın kolları arasında sürdürmekte olduğumuz yaşam, hiçbir nesneyle karşılaştırılamayacak derecede değerli. İnsanlık, tıpkı tek bir insan ve onu oluşturan hücreler gibi milyarlarca insanın bir araya gelmesinden oluşan tek bir vücuda benzer.

Bu vücudun bazı bölümleri, yeryüzündeki, bu başka bir eşi ve benzeri olmayan hayatın alabildiğine keyfini çıkarırken, bir diğer bölümleri, insan eliyle yaratılan dev sıkıntılar altında acılar çekmekte, inim inim inlemektedir:

  • Baskı,
  • Sömürü,
  • Savaş,
  • Yoksulluk ve açlık
doğal afetlerden değildir. Hatta bazı hastalıklar ve evsiz-barksızlık da insanın ihmalkârlığı, sorumsuzluğu ve hatta ihaneti yüzünden ortaya çıkmaktadır.

Bu sözü edilen illet görüntüler, karşılıklı bir etkileşim içinde, hem Doğaana, hem de onun öz çocukları için her geçen gün daha da büyük bir tehlike arzeden çılgın bir girdap haline gelmekte ve bu şekilde gerek kıtalar arasında, gerek bloklar ve devletler arasında ve hatta toplumların bireyleri arasında, zaman zaman büyük boyutlara ulaşabilecek gerilimler yaratmaktadır.

Beni yıllardan beri meşgul eden konunun özü işte budur.

Bu nedenle, tüm bu gerilimlere, insan kaynaklı dertlere son vermek, doğal afetlere karşı tedbirler almak, insanlığa yeni bir dünya yaratmak istiyorum. Bu amaçlarıma ulaşabilmek için içimde yaşattığım temel vizyonlarım var.

Bu yolda, „vizyonlarım” diye adlandırdığım en önemli çalışma alanlarım şunlardır:

  • Eğitim sistemi
  • Doğaana
  • Þavaşlar
  • Açlık
  • Hastalıklar
  • Evsiz-barksızlık

Benim fikir ve vizyonlarım kesinlikle hazır, kesinleşmiş „reçeteler” veya eylem direktifleri anlamında değildir. Tam tersine, onlar genç-körpe ve yeşil fidanlar gibidir. Onlar beslenmeye ve bakıma muhtaçtırlar ki işte ondan sonra gelişebilsinler, büyüyebilsinler ve meyve verebilsinler. Bir başka deyimle; onlar eleştiriye açık, çoğalmaya açık ve gelişmeye açık düşüncelerdir.

Ben gönlümü ve kafamı vizyonlarımın geliştirilmesi ve onların hayata geçirilmasine adadım.

Sizlerle birlikte yapacağım içten çalışmalar için çok seviniyorum.

Bu proje hiçbir şekilde para kazanmayı, para toplamayı veya para dağıtmayı amaçlamamaktadır.


Sonraki konu

Yepyeni Bir Eşitim Sistemi

Önceki konu

VizyonlarımTemel Düşünce


[ Anasayfa ] [ Yaşam Öyküm ] [ Almanak ] [ Edebiyat ] [ Sanat ] [ Yapıtlarım ] [ Vizyonlar ] [ Theaterprojekt 2008 ] [ Sipariş ] [ Neue Weltordnung ] [ Konuk Defteri ] [ Yasal Uyarı ]

Copyright © 2006-2021 by Mehmet Kılıç c/o MehmetKilic.com  -   Produced 2006-2021 by CompuHelps.  (Revision 1.9.5::0L / 01.01.2021).